ค่ำนี้ผมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีโดยมีท่านจุฬาราชมนตรี ฯพณฯอิหม่ามอรุณ บุญชม เป็นประธาน สรุปว่าไม่มีจังหวัดใดเห็นจันทร์เสี้ยว วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445 จึงเป็นวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 ตลอดปีที่ผ่านมา หากผมล่วงเกินท่านใดทั้งกาย วาจา ใจ ผมขออภัยต่อกัน ขอมาอัฟไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้รอมฎอนเป็นความบริสุทธิ์ของทุกฝ่าย และผมขอดุอาอฺ พร เพื่อความปลอดภัยสำหรับพี่น้องปาเลสไตน์ทุกคน ให้ครอบคลุมชีวิตที่บริสุทธิ์ทุกชีวิต ทุกคนในทุกศรัทธา อามีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *