สนุกกับตัวเลขอย่าเผลอไปสนุกกับโรคก็แล้วกัน ดูจำนวนคนติดเชื้อต่อวันรายใหม่กับผู้เสียชีวิตต่อวันรายใหม่ มองย้อนกลับไปในอดีต เกิดความสงสัยในตัวเลขของฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียขึ้นมาเฉยๆ มองดูกราฟของประเทศไทย เวียตนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์แล้วนึกถึงเพลง “ยึกยัก” ของนักร้องหญิงเสียงดีที่จากพวกเราไปแล้วคือคุณแหวน ฐิติมา สุตสุนทร รำลึกถึงด้วยความเสียดาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *