การติดเชื้อรายวันในประเทศไทยลดความรุนแรงลงเป็นลำดับ ปัญหาคลัสเตอร์บางพื้นที่ทำให้ตัวเลขไม่ลดลงหวือหวาแต่น่าพอใจ ตัวเลขผู้กำลังรักษาตัวเหลือเพียง 5 หมื่นกว่า ที่น่าห่วงคือ สปป.ลาว ผู้ติดเชื้อรายวันแม้ขึ้นทีละน้อย ทว่าผู้กำลังรักษาตัวเข้าใกล้ 8 หมื่นราย น่าห่วงกว่านั้นคือเวียตนาม ผู้กำลังรักษาตัวเข้าใกล้ 3 แสนรายเต็มทีแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *