ส่งข้อมูลให้ดูทุกวันเพื่อให้ติดตามการเปลี่ยนแปลง ในอาเซียน เวียตนามยังคุมสถานการณ์ในประเทศไม่ได้ ประเทศไทยหากสามารถคุมบางพื้นที่ สถานการณ์จะดีกว่านี้มาก สิ่งที่เห็นคือการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวยังไม่ก่อปัญหา อีกสักระยะคงได้เห็นประเทศอื่นใช้มาตรการตามประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *