หลายคนสงสัยและมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆว่า สบู่ดิน

หลายคนสงสัยและมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆว่า สบู่ดิน ที่พัฒนา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สามารถฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้หรือไม่” ? หาคำตอบได้ใน คอลัมน์ Halal Science 👇🏻https://online.pubhtml5.com/hszs/xaqi/#p=1https://www.facebook.com/198604503492902/posts/3846363392050310/?d=n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *