Muniba Mazari สาวปากีสถานประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ร่างกายเป็นอัมพาต เธอกลายเป็นหญิงเหล็กที่กล้านำเรื่องราวอันเจ็บปวดของตนเองออกไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลก ใครท้อแท้ลองดู Muniba เป็นแบบอย่าง เธอเข้มแข็ง ไม่เคยยอมแพ้ มองโลกแง่บวกตลอดเวลา พวกเราลองเรียนรู้จากเธอ https://youtu.be/fBnAMUkNM2k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *