ภาษาอาหรับกับอัลกุรอาน

เขียนบทความขนาดยาวเรื่อง “เติร์ก” ได้มาเกิน 60 ตอนแล้ว เขียนเพราะมีคำถามว่าเหตุใดชนบางกลุ่มมีพื้นเพเป็นชนเร่ร่อนที่ขาดอารยธรรม สรรสร้างอารยธรรมใดๆให้โลกไม่ได้เลย อย่างเช่น ชนอาหรับกลุ่มเบดูอินจากทะเลทรายอาระเบีย ชนเติร์กจากตอนเหนือของเอเชียกลาง เหตุใดจู่ๆจึงพัฒนายกระดับตนเองได้สูงส่ง ชนอาหรับสร้างอารยธรรมมากมาย สรรสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จำนวนมหาศาลจนกระทั่งกลายเป็นบันไดยกระดับชนยุโรปที่ตกอยู่ในยุคมืดให้กลับมาสร้างอารยธรรมให้กับโลกได้อีกครั้งชนเร่ร่อนอย่างชนเติร์ก กลายเป็นกลุ่มชนที่สร้างชาติสมัยใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 6 ประเทศ ทั้งๆที่เริ่มต้นชนชาติอย่างไร้รากอารยธรรม ค่อยๆเขียนค่อยๆคิดจึงค่อยๆได้คำตอบ สิ่งที่พบสำหรับชนเติร์กซึ่งเป็นคำตอบเดียวกันกับชนอาหรับเบดูอินคือ “อิสลาม” ซึ่งนำอัลกุรอานมามอบให้กับกลุ่มชนเหล่านั้น อัลกุรอานที่สอดแทรกองค์ความรู้มากมาย ชนเหล่านั้นสกัดองค์ความรู้ที่ซ่อนเร้นในอัลกุรอานนำมาต่อยอดขยายผล สิ่งสำคัญที่มาพร้อมอัลกุรอานคือ “ภาษาอาหรับ” ความลึกซึ้งในภาษา ความไพเราะในท่วงทำนองที่เป็นคล้ายบทกวี มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งสองกลุ่มชน จากอัลกุรอาน จากภาษาอาหรับทำให้กลุ่มชนลึกซึ้งกับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพระผู้สร้างของพวกเขา นี่เองที่เป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของชนทั้งสองกลุ่ม เมื่อรับรู้ถึงเหตุผลของความสำเร็จแล้ว ก็ไม่แปลกใจที่ได้เรียนรู้ถึงความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในภายหลัง เข้าใจทั้งสองด้านอย่างลึกซึ้งแล้วจึงมีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะทำให้ชนทั้งสองกลุ่มรวมทั้งกลุ่มอื่นเช่นนูซันตารา (ชวา มลายู) กลับมาสร้างความสำเร็จใหักับโลกและทุกคนในโลกได้อีกครั้งลองฟังความไพเราะของอัลกุรอานที่เคยสร้างแรงบันดาลใจอย่างสูงในอดีตมาแล้ว วันนี้กำลังยกระดับกลุ่มชนเช่นในอัฟริกา เอเชียใต้ และอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *