ชนชาวเติร์กกับพลังและโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 34

เผ่าคายี (Kayi) เมื่อครั้งเริ่มต้นในเอเชียกลางมีขนาดไม่เล็กนักโดยเป็น 1 ใน 24 เผ่าในเผ่าออกุซ (Oghuz) ทั้งเป็นหลักในการสร้างรัฐออกุซยาบู (Oghuz Yabgu State) ภายหลังกลับต้องโยกย้านไปในหลายพื้นที่ตั้งแต่รัสเซียไปจนถึงคอเคซัส เผ่าคายีในส่วนที่เออร์ทูรุล (Ertugrul) เป็นผู้นำหนีภัยมองโกลมุ่งสู่อะนาโตเลียโดยได้รับมอบหมายจากสุลต่านแห่งรุมให้ตั้งเผ่าอยู่ในพื้นที่เมืองโซอุต (Sogut) ทางตะวันตกของอะนาโตเลียใกล้ทะเลมาร์มาราเผชิญหน้ากับจักรวรรดิไบแซนไทน์ไม่ไกลจากคอนสแตนติโนเปิลนัก จากจุดอ่อนเช่นนี้เองที่กลายเป็นจุดแข็งเมื่อออสมัน (Osman) บุตรของเออร์ทูรุลตัดสินใจขยายพื้นที่เข้าไปในดินแดนไบแซนไทน์ออสมันเริ่มยุทธศาสตร์ใหม่เปลี่ยนเผ่าคายีให้กลายเป็นแกนกลางรวมเผ่าเติร์กที่ต่อมาใน ค.ศ.1299 เปลี่ยนชื่อตามออสมันเป็นรัฐออสมัน (Osman beylik) หรือรัฐออตโตมันหรือรัฐอุสมานียะฮฺโดยตั้งโซอุตเป็นเมืองหลวงนับเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของจักรวรรดิอุสมานียะฮฺที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต่อมาใน ค.ศ.1324 รัชสมัยของออร์ฮัน (Orhan) โอรสของออสมัน อุสมานียะฮฺย้ายเมืองหลวงจากโซอุตไปยังเบอร์ซา (Bursa) ที่ตั้งอยู่ทางเหนือไม่ไกลจากโซอุตนัก ชนเติร์กเปลี่ยนแปลงตนเองจากชนเผ่าเป็นชนเมือง โยกย้ายที่อยู่จากกระโจมไปยังอาคารจากชนเผ่าร่อนเร่ไปกับฝูงปศุสัตว์จึงกลายเป็นชนเมืองไปในที่สุด การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นำไปสู่การกระทบกระทั่งมากขึ้นกับชุมชนกรีก จอร์เจีย อาร์มีเนีย เซิร์บ ฯลฯ ที่อยู่ในพื้นที่มาแต่เดิมหรือแม้กระทั่งกับนักรบครูเสดที่เข้ามายึดครองและปักหลักในพื้นที่เวลานั้น ในรัชสมัยของสุลต่านออร์ฮัน ทหารอุสมานียะฮฺข้ามทะเลสาบมาร์มาราและทะเลดำขยายพื้นที่เข้าไปในแผ่นดินกรีซและบอลข่าน กลายเป็นรัฐเติร์กแรกที่ขยายอำนาจข้ามสู่ทวีปยุโรป ใน ค.ศ.1354 รัฐอุสมานียะฮฺจึงกลายเป็นจักรวรรดิอุสมานียะฮฺหรือออตโตมัน (Ottoman empire) สร้างประวัติศาสตร์เพิ่มเติมจากที่ออสมันเคยสร้างไว้โดยภายในหนึ่งชั่วคนเปลี่ยนเผ่าคายีเป็นรัฐอุสมานียะฮฺ หนึ่งชั่วคนต่อมา ออร์ฮันโอรสของออสมันเปลี่ยนรัฐอุสมานียะฮฺไปเป็นจักรวรรดิอุสมานียะฮฺ เพียงสองชั่วคนชนเติร์กจากเอเชียกลางสร้างจักรวรรดิของตนเองได้ในคาบสมุทรอะนาโตเลีย ศักยภาพระดับนี้นับว่าไม่ธรรมดาเลยออสมันครองราชย์เป็นสุลต่านออสมันที่ 1 เป็นพระองค์แรกในราชวงศ์อุสมานียะฮฺ อยู่ในราชสมบัติจาก ค.ศ.1299-1326 นาน 27 ปี หากนับตั้งแต่ ค.ศ.1280 เมื่อก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าคายี ออสมันอยู่ในอำนาจนานถึง 46 ปี โอรสของออสมันคือออร์ฮันนับเป็นสุลต่านนักรบอีกพระองค์หนึ่ง ขยายอาณาจักรกว้างไกลจนกลายเป็นจักรวรรดิ ออร์ฮันครองราชย์ ค.ศ.1326-1362 ยาวนาน 36 ปี ต่อมาโอรสของออร์ฮันคือสุลต่านมูรอดที่ 1 (Murad I) ครองราชย์ ค.ศ.1362-1389 ยาวนาน 27 ปี ทรงสิ้นพระชนม์ระหว่างการศึกในโคโซโว (Kosovo) คาบสมุทรบอลข่านที่ทรงได้รับชัยชนะกระทั่งได้รับการยกย่องอย่างมากว่าเป็นสุลต่านผู้สูงส่ง (Exalted Sultan) อำนาจบารมีของราชวงศ์อุสมานียะฮฺเกิดอาการสะดุดเมื่อครั้งสุลต่านบาเยซิดที่ 1 (Bayesid I) ราชบุตรของสุลต่านมูรอดที่ 1 นี่แหละ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *