ชนชาวเติร์กกับพลังและโมเมนตัมที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 12

ตอนที่แล้วกล่าวถึงชนชาว #เติร์ก บางเผ่าที่เข้าไปสร้างราชวงศ์ปกครองบางส่วนของแผ่นดินจีน ความที่อาศัยอยู่กับราชวงศ์จีน กระทั่งเปลี่ยนบุคลิก วัฒนธรรมภาษาพูดเป็นจีน ภายหลังจึงแปลงสภาพเป็นจีนไปจนหมด มีบ้างเช่นกันที่ชนชาวจีนหรือมองโกลเข้ามาซึมซับวัฒนธรรมเติร์ก เปลี่ยนความเป็นอยู่ เปลี่ยนการแต่งกายแม้กระทั่งภาษาพูดจนกลายเป็นชาวเติร์กไปในที่สุดอันแสดงให้เห็นถึงความผสมกลมกลืนกันระหว่างเติร์กกับชนกลุ่มอื่น ในกรณีของเปอร์เซียการผสมกลมกลืนลักษณะนี้มีมากเช่นเดียวกัน ที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีราชวงศ์ “#ฆาสนาวิด” (#Ghaznavid) ที่สร้างจักรวรรดิขึ้นระหว่าง ค.ศ.977-1186 ปกครองพื้นที่ที่ในปัจจุบันคือประเทศอิหร่าน ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ตะวันออกกลาง คอเคซัส ไล่ขึ้นไปจนถึงเอเชียกลางต้นราชวงศ์ฆาสนาวิดคือนายทหาร #มัมลุก ชาวเติร์กที่ทำงานรับใช้สุลต่านในราชวงศ์ #ซามานิด (#Samanid) ซึ่งเป็นเปอร์เซียปกครองเอเชียกลางระหว่าง ค.ศ.819-999 มีศูนย์กลางอยู่ที่คอราซาน (Khorazan) ทางตอนเหนือของอิหร่านและอัฟกานิสถาน และทรานโซเซียนา (Transoxiana) ในเอเชียกลางแถบอุซเบกิสถานในปัจจุบัน ราชวงศ์ซามานิดที่เป็นเปอร์เซียที่ว่านี้เริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ.819 เมื่อพี่น้องซามานิดได้รับมอบดินแดนอิหร่านตอนเหนือและเอเชียกลางจากราชวงศ์อับบาสิยะฮฺเพื่อแบ่งกันปกครองอันเป็นโครงสร้างการปกครองในราชวงศ์อับบาสิยะฮฺที่แบ่งการปกครองเป็นจักรวรรดิ อาณาจักร รัฐหรือเอมิเรตส์ มีผู้ปกครองเป็นคอลีฟะฮฺ สุลต่านและชีคตามลำดับ กระทั่ง ค.ศ.892 พี่น้องซามานิดนำพื้นที่เอมิเรตส์ภายใต้การดูแลมารวมกันสร้างเป็นจักรวรรดิซามานิดของตนเองขึ้น ต่อมาใน ค.ศ.962 ราชวงศ์ซามานิดสูญเสียการปกครองพื้นที่รัฐฆาสนา (Ghazna) ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางตะวันตกของอัฟกานิสถานให้กับอัลพ์ติกิน (Alp Tigin) นายทหารมัมลุก อัลพ์ตีกินปกครองฆาสนาได้ปีเดียวจึงเสียชีวิต ซาบุกตีกิน (Sabuktigin) บุตรเขยของอัลพ์ติกินซึ่งเป็นทหารมัมลุกสายเติร์กเช่นเดียวกันเข้าปกครองกาซนาแทน ถึง ค.ศ.977 ซาบุกตีกินสถาปนาตนเองจากชีคขึ้นเป็นสุลต่านสร้างราชวงศ์ฆาสนาวิดขึ้นปกครองอาณาจักรฆาสนาก่อนขยายการปกครองครอบคลุมไปทั้งจักรวรรดิซามานิดเดิมและขยายพื้นที่ออกไปอีก สุลต่านองค์ใหม่แม้มีพื้นเพเป็นชาวเติร์ก ทว่าความที่เป็นมัมลุกถูกเลี้ยงดูโดยราชวงศ์ซามานิดมาตั้งแต่ต้นจึงเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเองเป็นเปอร์เซีย ทั้งการแต่งกาย วัฒนธรรมและภาษาพูด อันเป็นเช่นเดียวกับทหารมัมลุกทั่วไป นักประวัติศาสตร์จึงนับราชวงศ์ฆาสนาวิดเป็นเปอร์เซียไม่ใช่เติร์กช่วงเวลาภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซามานิดและราชวงศ์ฆาสนาวิด แผ่นดินเอเชียกลางที่เป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาวเติร์กหลายเผ่า อารยธรรมเปอร์เซียจากอิหร่านแพร่กระจายออกไปจนทั่วแผ่นดิน ผู้อาศัยแม้เป็นชนชาวเติร์กพูดภาษาในตระกูลเติร์ก ทว่าวัฒนธรรมการแต่งกาย บุคลิกลักษณะตลอดจนสภาพบ้านเมืองเป็นเปอร์เซียไปหมด อันเป็นผลจากอารยธรรมเปอร์เซียมีความรุ่งเรืองในทุกรูปแบบ ขณะที่ชนชาวเติร์กจำนวนมากยังดำรงชีวิตแบบชนเผ่าเลี้ยงปศุสัตว์เร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้า ชนเหล่านี้เองที่ค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายไปทางตะวันตกจนกระทั่งเข้าสู่คาบสมุทรอะนาโตเลียสร้างประเทศตุรกีขึ้นมาในที่สุด #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *