รอมฎอนปีนี้ ผมสำเร็จตามเนียตหนึ่งประการนั่นคืออ่านอัลกุรอานวันละอย่างน้อยหนึ่งญุซ ครบ 30 ญุซหรือหนึ่งเล่มวานนี้ ในวาระอิดิลฟิตริ ผมขอดุอาอฺให้ความหวังของทุกท่านประสบสัมฤทธิผล ขออภัย มาอัฟสำหรับความไม่สบายใจทุกประการที่ผมได้กระทำต่อท่าน ขอบพระคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อที่ทุกท่านมอบให้แก่ผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *