ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี” โดยกำหนดดำรงตำแหน่ง เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2568

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *