ท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา สุภาพบุรุษนักการเมืองผู้มีส่วนผลักดันสำคัญทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นใน พ.ศ.2546 กระทั่งกลายเป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ถือกำเนิดขึ้นแห่งแรกในโลกตามการประกาศในงาน World Halal Forum 2006 ต่อหน้านายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ใน พ.ศ.2549

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *