บรรยายในหัวข้อ Role of Islamic Science and Technology in Medieval Era on Human Fraternity งาน The 8th World Peace Forum ที่ รร.Sunan Solo เมืองสุราการ์ตา หรือโซโล ชวากลาง อินโดนีเซีย วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #worldpeaceforum, #ums

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *