วันก่อน เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ไปเป็นประธานเปิดงานการกุศลของมุสลิม “รวมพลังความดีซับน้ำตาผู้ลี้ภัย 65” ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับผมซึ่งไปในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ท่านผู้ว่าถามผมว่าผมทำอย่างไร น้ำหนักตัวจึงลดลงไปแยะ (11 กิโลกรัม) ผมตอบว่าใช้วิธีอดอาหารเป็นระยะ (Intermittent Fasting หรือไอเอฟ) ที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ซ.ล.) ปฏิบัตินอกเดือนรอมฎอน ท่านผู้ว่าถามต่ออีกว่า ปฏิบัติอย่างไร ผมไม่ได้ตอบ แนวทางนี้ ทำกันอย่างไร สุขภาพดีขึ้นขนาดไหน ขอพวกเราลองไปฟังทางรายการ THA Academy วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 11 นาฬิกา ออนไลน์ เฟซบุ้ค drwinaidahlan #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ไอเอฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *