อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันนำทีมชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะจากสภาหอการค้ามนฑลริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมี Mr. Krayem S. Alenezi, Member of the Board of Directors Riyadh Chamber หัวหน้าคณะ นำนักธุรกิจและภาคเอกชนกว่า 50 ท่าน เข้ารับฟังบรรยายสรุปพันธกิจและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมเยี่ยมชม Mini Expo จากผู้ประกอบการฮาลาลไทย 17 รายในงานดังกล่าว รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้แทนอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายประสาร บุญส่ง รองเลขาธิการในนามคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายสนั่น อังกุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล ร่วมต้อนรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *