จำนวนผู้ติดเชื้อที่เวียตนามมีตัวเลขเข้าใกล้ประเทศไทยทุกขณะ อีกไม่กี่วันคงได้แซง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ยังคงน่าห่วง ประเทศไทยไม่ต่างกัน ส่วนฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ หรือแม้กระทั่ง สปป.ลาวและกัมพูชา ตัวเลขต่ำอย่างน่าแปลกใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *