การดื่มกาแฟกับโรคเบาหวานและโรคหัวใจ

แต่ก่อนวงการแพทย์และโภชนาการยังมีข้อมูลจำกัด ในเมื่อพบว่าสารกาเฟอีน (cafeine) มีผลต่อจิตประสาท แพทย์และนักโภชนาการจึงไม่แนะนำให้ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีสารกาเฟอีน ทั้ง กาแฟ ชา โคล่า โกโก้ โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงต่อกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างเช่น เบาหวานประเภทที่สอง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง อินสุลินสูง น้ำตาลในเลือดสูง แต่เมื่อมาถึงยุคใหม่นี้ข้อมูลทางวิชาการมีมากขึ้น กลายเป็นว่าแนะนำให้ดื่มกาแฟเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยพบว่าการดื่มกาแฟช่วยยืดอายุขัย บางกรณียังลดปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีโรคหัวใจและหลอดเลือด ยังมีข้อควรระวังสำหรับคนที่เป็นโรคกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบาหวานประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นกันในผู้ใหญ่ ใน ค.ศ.2013 มีงานวิจัยโดยทีมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition โดยศึกษาในหญิงจำนวน 74,749 คน ชาย 39,059 คน ติดตามวิจัยนานยี่สิบปี พบว่า การดื่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมที่เติมน้ำตาลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานประเภทที่สองซึ่งรู้กันดีอยู่แล้ว ขณะที่การดื่มกาแฟกลับลดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานกลุ่มเดียวกัน กลายเป็นอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม การดื่มกาแฟอาจเป็นผลให้การขจัดน้ำตาลออกจากกระแสเลือดเกิดขึ้นช้าลง ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นระยะหนึ่งก่อนจะกลับมาเป็นปกติ งานวิจัยจึงแนะนำให้ผู้นิยมดื่มกาแฟควรระมัดระวังกันไว้บ้าง เรื่องนี้น่าสนใจวันเวลาผ่านมาสิบปี สารกาเฟอีนในชา กาแฟ โกโก้ ยังเป็นเรื่องที่มีผู้สนใจมาก มีงานวิจัยจากญี่ปุ่นตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Heart Association ปลาย ค.ศ.2022 โดยทำการศึกษาในชาย 6,570 คน หญิง 12,000 คน อายุระหว่าง 40-79 ปี ได้ข้อสรุปว่าการดื่มกาแฟให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ ทว่าต้องระวังกันหน่อยสำหรับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง โดยพบว่าผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงมากหากดื่มกาแฟถ้วยเดียวต่อวันไม่เป็นปัญหา ส่วนการดื่มชาเขียวที่มีสารกาเฟอีนเช่นกันไม่พบว่าก่อปัญหาใดๆแม้มีความดันโลหิตสูงก็ตามข้อควรระวังที่ทางทีมวิจัยขอให้ระมัดระวังกันไว้คือผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงในระดับ 160/100 มม.ปรอท หากดื่มกาแฟสองถ้วยต่อวันความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ข้อมูลเรื่องนี้ขยายความรู้จากงานวิจัยใน ค.ศ.2012 โดยสรุปการดื่มกาแฟไม่สร้างปัญหาต่อสุขภาพ ทว่าต้องระวังในคนที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง ไม่แนะนำให้ดื่มเกินสองถ้วยต่อวัน #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #กาแฟกับความดันโลหิตสูง, #กาแฟกับโรคหัวใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *