THA Academy EP04 เทคโนโลยีเปลี่ยนเกมธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาล

ทุกวันศุกร์เวลา 20-21 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ ร่วมกันจัดชั้นเรียน THA Academy ถ่ายทอดเพื่อเป็นวิทยาทานทาง facebook drwinaidahlan และ hsc.cu ศุกร์นี้จัดเรื่อง “เทคโนโลยีเปลี่ยนเกมธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาล” เน้นกันที่อาหาร โดยมีหลายหัวข้อน่าสนใจที่จะคุยกัน รู้กันอยู่ว่าประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle income trap) หมายถึงการมีรายได้ระดับ 4,000-12,300 USD ต่อคนต่อปี มาอย่างยาวนาน พยายามที่จะดิ้นให้หลุดแต่ไม่สำเร็จ การหลุดพ้นได้นั้นยังทำได้ด้วยวิสัยทัศน์และเทคโนโลยี (Vision & Technology) หลายประเทศทำสำเร็จมาแล้ว อย่าง ไต่หวัน เกาหลีใต้ ส่วนจีนคาดว่าอีกไม่นาน ประเทศไทยจะทำได้หรือไม่ เรื่องนี้ท้าทายประเทศไทยมีปัญหาประชากรขยายตัวต่ำ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว จำเป็นที่ประเทศต้องหาทางชดเชยด้วยการยกระดับคุณภาพประชากร ติดอาวุธเทคโนโลยีระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถลดแรงงานภาคเกษตรและอุตสาหกรรมลงได้ จะทำได้อย่างไร เรื่องนี้ทาง THA Academy ขอยกตัวอย่างธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นต้นแบบ หากทำได้สำเร็จ ประเด็นประชากรขยายตัวต่ำของประเทศไทยจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะทะยานขึ้นสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยมีรายได้ต่อหัวต่อปีที่ระดับไม่ต่ำกว่า 12,300 USD ได้สำเร็จโลกวันนี้เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จำเป็นทีประเทศไทยต้องหาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนเกม (Disruptive technologies) ทำให้ประเทศไทยได้ชัยชนะในการแข่งขัน มีตัวอย่างในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต อย่างเช่น กรณี เทคโนโลยีด้านอาวุธสงคราม พระเจ้าอเล็คซานเดอร์มหาราช ในยุคสี่ศตวรรษก่อนคริสตกาล ใช้กองทัพที่มีหอกยาวเอาชนะทุกกองทัพมาแล้ว เจงกิสข่านยุคศตวรรษที่ 12-13 ใช้กองทหารม้ากับธนูยาวเอาชัยทุกอาณาจักร สุลตานเมฮฺเหม็ดที่ 2 ใช้ปืนใหญ่ที่พัฒนาขึ้นใหม่เอาชนะกรุงคอนสแตนติโนเปิลในศตวรรษที่ 15 และในศตวรรษเดียวกัน ปอร์ตุเกสใช้เทคโนโลยีการเดินเรือในการเปลี่ยนเกมการค้าทั่วโลกกระทั่งสำเร็จ ปลายศตวรรษที่ 20 ไต้หวันใช้เทคโนโลยีชิบยกระดับประเทศขึ้นเป็นชาติพัฒนา เกาหลีใต้ทำได้เช่นกันโดยใช้อุตสาหกรรมหนักร่วมกับวัฒนธรรมอ่อน (Soft culture) ประเทศไทยจึงต้องใช้วิสัยทัศน์บวกเทคโนโลยีในการยกระดับหากต้องการดิ้นหลุดการเป็นประเทศรายได้ขนาดกลางในเวลาอันรวมเร็ว ในครั้งนี้ THA Academy ขอนำเสนอเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารฮาลาล ลองไปติดตามดูกัน #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #THAAcademy, #อุตสาหกรรมฮาลาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *