เฉลิมพล ปุณโณทก คนไทยหัวใจรักชาติพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุส่งออกต่างประเทศ ต้องช่วยกันเผยแพร่ ช่วยกันสนับสนุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *