เคยดูภาพยนตร์เรื่อง Lords of the Ring เห็นหอคอย Sauron’s eyes แล้วมาเห็นอาคาร Kingdom Tower หรือ Kingdom Centre สร้างเสร็จปีเดียวกันคือ 2002 ไม่รู้ว่าใครลอกแบบใคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *