เรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ดี บางครั้งจุดอ่อนที่สุด กลับกลายเป็นจุดแข็งที่สุด เรื่องราวของนักยูโดแขนเดียว ที่กลายเป็นแชมเปี้ยนยูโดได้เพราะตนเองไม่มีแขนข้างที่เป็นจุดอ่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *