4 ปีที่ผ่านไป

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลาบ่ายทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลช่วยจัดพิธีสวดมนต์แบบอิสลาม (ดุอาอฺ) เร่งด่วนแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งอาพาธอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช ทางศูนย์ฯประสานไปยังชุมชนมุสลิม 4 ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยทั้งสามมัสยิด ได้แก่ ชุมชนบ้านครัว ดารุ้ลฟาละห์ ซูลูกุนมุตตากีน ยามีอุ้ลคอยรียะฮ์ และชุมชนพญาไท ดารุ้ลอะฮฺมาน ทั้งสี่ชุมชนนำโดยอิหม่ามมานิต ทองแสง ร่วมกับอิหม่ามและคอเต็บอีกหลายมัสยิดชั้นในและชั้นนอกกรุงเทพฯรวมถึงสมาชิกชุมชนได้เข้าร่วมกับชาวศูนย์ฯชุมนุมขอดุอาอฺ ณ อาคารธรรมสถาน จากช่วงบ่ายถึงค่ำ แสดงความห่วงใยอย่างที่สุดในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงอันเป็นที่รักของทุกคนค่ำวันนั้น 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 สำนักพระราชวังมีประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย บรรยากาศทั่วราชอาณาจักรเศร้าสร้อยอย่างยิ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *