วันนี้ วันที่​ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผมในฐานะผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการ และบรรดานักวิจัยระดับปริญญาเอกให้การต้อนรับคณะจากสถานทูตมองโกเลีย นำโดยเอกอัครราชทูต H.E. Mr. A.Tumur, Ambassador Extraordinary and Plenipotientiary of Mongolia to the Kingdom of Thailand พร้อมด้วย- Mr. Ch.Battsogt, CEO, TAF Invest TRADE LLC, Mongolia – Mr. Darren Ng, Partner, TAF Invest TRADE LLC, Mongolia – Mr. S.Dawadash, Counsellor of the Embassyเข้าหารือและปรึกษาความร่วมมือในการนำเข้าส่งออกปศุสัตว์ระหว่างมองโกเลียและประเทศไทย ซึ่งทางมองโกเลียมีวัวที่สามารถส่งออกมายังไทย และเลี้ยงด้วยกรรมวิธีที่ผ่านมาตรฐานฮาลาล เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียและตะวันออกกลางต่อไป อีกทั้ง ยังสนใจที่จะให้ ศวฮ. แนะนำการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบและตรวจรับรองฮาลาลในมองโกเลียอีกด้วย ทั้งนี้ ทางศูนย์ได้แนะนำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง สกอท. กรมปศุสัตว์ และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ร่วมกันขับเคลื่อนโปรเจคไปด้วยดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *