สถานการณ์ประเทศไทยยังทรง ๆ ดีกว่าฟิลิปปินส์และเวียตนาม สิ่งที่ควรกังวลคือเกิดความเชื่อที่ว่าเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ก่ออาการไม่รุนแรง ติดง่ายแต่หายไว เชื่อกันอย่างนี้ย่อมน่าห่วง อย่าลืมสุภาษิตญี่ปุ่นที่ว่า “ยิ่งปลอดภัย ยิ่งอันตราย” การ์ดจึงห้ามตกอย่างเด็ดขาด อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจสร้างระยะห่าง หมั่นล้างมือให้ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *