สถานการณ์ในบ้านเราไม่น่าวิตกอย่างที่เคยกังวลกัน ช่วยกันดูแลอย่าให้หนักไปกว่านี้ ช่วยกันหน่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *