สถานการณ์แม้ยังไม่ดีนัก แต่เชื้อกลายพันธุ์อาจไม่อันตรายเท่าที่เคยห่วง อย่างไรก็ตาม ห้ามการ์ดตก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *