เวียตนามอาการหนักมาเป็นเดือนแล้ว ฟิลิปปินส์เริ่มระลอกใหม่อีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *