ผู้กำลังรักษาตัวในสองประเทศที่ยังมีปัญหา คือ สปป.ลาวเข้าใกล้ 1 แสน เวียตนาม เข้าใกล้ 4 แสน เสียชีวิตรายวันสูงสุดยังคงเป็นเวียตนาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *