สถานการณ์ของโรคในอาเซียนค่อนข้างดี ประเทศกลุ่มใหญ่ซึ่งมี 7 ประเทศมีปัญหาติดเชื้อต่ำ ประเทศไทยกับมาเลเซียระดับการติดเชื้อลดลงอย่างน่าพอใจ ที่น่าห่วงคือเวียตนาม ผู้รักษาตัวในประเทศนี้เข้าใกล้สามแสนรายแล้ว อีกประเทศหนึ่งที่แม้การติดเชื้อรายวันต่ำ แต่ยอดผู้รักษาตัวสูงขึ้นมาตลอด คือ สปป.ลาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *