เพื่อนแจ้งกันมาหลายรายว่าเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอน ควรเรียกว่า “โอมิครอน” ตามภาษากรีก จึงขอรับทราบกันตามนี้ ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อรายวันในประเทศไืทยยังคงลดลง ข่าวดียังมีมาเรื่อยๆ ข่าวไม่ดีมีเพียงเรื่องการระมัดระวังเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *