ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันของประเทศไทยและมาเลเซียลดลงต่ำกว่าห้าพันรายตามประเทศฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สปป.ลาวและอินโดนีเซีย ลงไปอยู่กลุ่มล่างร่วมกับบรูไนและกัมพูชา เห็นแล้วชื่นใจ ที่ยังน่าห่วงในอาเซียนคือเวียตนาม เอาใจช่วยกันหน่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *