เช้านี้กรุงเทพฯอากาศดี ลมหนาวคล้ายผ่านเข้ามาแล้ว ตัวเลขผู้กำลังรักษาตัวในประเทศไทยลดต่ำกว่า 8 หมื่นราย คาดว่าจะต่ำลงไปเรื่อยๆ น่าห่วงในอาเซียนคือเวียตนาม ตัวเลขผู้กำลังรักษาตัวเกินสองแสนเป็นครั้งแรก ผู้ติดเชื้อรายวันเกิน 1.3 หมื่น อีกประเทศที่น่าห่วงคือ สปป.ลาวกับจำนวนตัวเลขผู้กำลังรักษาตัว อาเซียนรักษาสภาพไว้อย่าให้หนักไปกว่านี้ ประเทศไทยไปเรื่อยๆ ลดลงไปทีละน้อยก็คงไม่น่าห่วง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *