ดูตารางการติดเชื้อรายวันของอาเซียน มี 4 ประเทศที่ต่ำกว่าหนึ่งพัน ได้แก่ เมียนมาร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา และบรูไน ที่ต่ำกว่าสามพันมีสามประเทศคือ สิงคโปร์ สปป.ลาว และฟิลิปปินส์ ส่วนที่เหลือสามประเทศ ยังมีค่าสูงกว่าห้าพันรายต่อวัน ได้แก่ มาเลเซีย ประเทศไทย และเวียตนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียตนาม กลายเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังติดเชื้อเกินหมื่นราย ดูที่กราฟการติดเชื้อรายวันของประเทศไทย จะเห็นการลดลงของกราฟประเทศไทยมีลักษณะของความยึกยักชัดเจน แตกต่างจากการลดลงของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ หากไม่มีอุบัติเหตุใดๆ ประเทศไทยคงลดลงต่ำกว่าห้าพันรายในไม่ช้า ถึงจะยึกยักตามสไตล์ก็ไม่เป็นไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *