ประเทศไทยต้องใช้ความพยายามอีกสักหน่อยในการกดตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันลดต่ำกว่าหนึ่งหมื่น คงอีกไม่นาน สถานการณ์พัฒนาในเชิงบวกมากที่สุดคืออินโดนีเซีย เคยมีปัญหาติดเชื้อต่อวันเกิน 50,000 วันนี้เหลือไม่ถึง 4,000 ส่วนฟิลิปปินส์ เวียตนาม ยังคงมีปัญหา มองดูแนวโน้มในโลก สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นทีละน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *