วันนี้นำชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางมาที่โรงเรียนวัดหนองจอก เขตหนองจอก เพื่อมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุงแก่เจ้าอาวาสและพระสงฆ์วัดหนองจอก ตลอดจนมอบถุงยังชีพแก่ชาวชุมชนที่ประสบปัญหาทั้งพุทธและมุสลิมในเขตหนองจอกโดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองจอก สส.ในพื้นที่คือคุณศิริพงษ์ รัศมี ผู้อำนวยการเขตหนองจอก ผู้กำกับเขตหนองจอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอก เข้าร่วมนอกจากชาวชุมชนแล้วยังมีอิหม่ามจาก 48 มัสยิดในเขตหนองจอกมารับถุงยังชีพนำกลับไปมอบให้กับคนในชุมชน การแจกถุงยังชีพครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชาวศูนย์ โดยยังมีการนัดหมายที่จะพบอีกหลายชุมชนในกรุงเทพฯ โดยเลือกชุมชนที่อยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องไทยพุทธ ไทยมุสลิมและศาสนิกอื่นๆ การคัดเลือกผู้เดือดร้อนดำเนินการโดยทางสำนักงานเขต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *