ไปดูศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ “ฮาลาล” ในเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ

คนมักเข้าใจผิดว่าฮาลาลเป็นเรื่องของมุสลิม ผลิตโดยมุสลิมบริโภคโดยมุสลิม เอาเข้าจริง 10 ประเทศที่ส่งออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศมุสลิมมากที่สุดกลับไม่มีประเทศมุสลิมเลย ไม่ว่าจะเป็นบราซิล สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน รัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย โดยหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย พิจารณาเฉพาะประเทศไทย ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่ส่งออกไปยังประเทศมุสลิมเกือบทั้งหมดผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ มีส่วนน้อยผลิตจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม เมื่อกล่าวถึงฮาลาลในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์จึงต้องแยกออกจากจำนวนประชากรมุสลิมซึ่งเป็นคนละเรื่องใน พ.ศ.2555 เมื่อศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัดสินใจเปิดสำนักงานที่เชียงใหม่ มีคำถามเวลานั้นว่าเหตุใดจึงเป็นเชียงใหม่ที่มีมุสลิมไม่มากนัก คำตอบของผมคือดูจากจำนวนประชากรคงไม่เหมาะจำต้องพิจารณาคุณภาพของมุสลิมในพื้นที่ด้วย มุสลิมในพื้นที่ภาคเหนือจำนวนมากมีเชื้อสายฮ่อหรือหุยเป็นคนจีนที่นับถือศาสนาอิสลามมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับมุสลิมในแผ่นดินจีนซึ่งมีจำนวนไม่น้อย แค่ยูนนานทางตอนใต้ของจีนมีมุสลิมเกือบสองล้าน มัสยิดเป็นพันแห่ง ไล่ขึ้นไปทางจีนตะวันตกจากหนิงเซียะถึงซินเจียงมีมุสลิมอาศัยอยู่กว่า 30 ล้านคน ความสัมพันธ์ทางสายเลือดเช่นนี้จะนำประโยชน์มหาศาลมาให้ประเทศไทยนับจากจีนไปทางตะวันตก จีนเชื่อมกับเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง อัฟริกาเหนือไปจนถึงอัฟริกาตะวันตก มุสลิมในพื้นที่เหล่านั้นมีมากถึง 1,400 ล้านคน เป็นตลาดมุสลิมที่จีนหมายตามานาน วิสัยทัศน์ของจีนในช่วงเวลานั้นเกิดเป็นเส้นทาง BRI ทั้งทางบกและทางทะเลในเวลาต่อมา นี่คือประโยชน์จากตลาดฮาลาลที่ประเทศไทยจะได้รับในอนาคต ดังนั้นเมื่อรับรู้ศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาลที่ประเทศไทยจะได้รับจากเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงตอบตกลงให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเปิดสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไม่เคยผิดหวังเลย หลังจากเปิดตัวใน พ.ศ.2555 สำนักงานแห่งนี้สร้างผลงานมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ 18 มกราคม 2566 ผู้แทนสำนักงบประมาณเดินทางไปเยี่ยมภาคเหนือและเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลสำนักงานเชียงใหม่ที่มี ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ดูแลอยู่ ได้รับรู้ศักยภาพของพื้นที่ เห็นศักยภาพบุคลากรของศูนย์ เห็นความกระตือรือร้นของเครือข่ายผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และองค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่ ทางสำนักงบประมาณพึงพอใจโดยไม่คิดมาก่อนว่าฮาลาลในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่มีประชากรมุสลิมบางเบาจะมีศักยภาพถึงระดับนั้น อย่างที่เคยบอกไว้ ประเทศไทยมีศักยภาพด้านต่างๆมากกว่าที่ใครหลายคนคิด ขอให้เชื่อมั่นเถอะ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ฮาลาลภาคเหนือ, #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเชียงใหม่, #HSCCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *