ในอาเซียน

ในอาเซียน เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียตนาม แล้วย้อนกลับมามองประเทศไทย เห็นได้ว่าหนักหนาสาหัสกันทั้งภูมิภาค ลาวกับกัมพูชาสถานการณ์ก็ไม่ดีนัก เมื่อดูยอดผู้เสียชีวิต มีหลายประเทศในอาเซียนสาหัสกว่าประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *