ในอายุ 32 ปีของคณะสหเวชศาสตร์ มี 8 ปีที่ผมทำงานรับใช้ในฐานะคณบดี

ศวฮ.ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 32 ปี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 น. นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยนางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางสาวมธุรดา กระเดื่องเดช หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหาร คลังและพัสดุ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 32 ปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โถงอาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์#ครบรอบสถาปนา#สหเวชศาสตร์#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย#ดรวินัยดะห์ลัน#ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *