ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 15:30 – 17:00

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางสาวมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมนักวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล ดร.เกษิณี เกตุเลขา ว่าที่ ดร. นูรีซัน มะหะหมัด และนางสาวจัสมิน มณี เจ้าหน้าที่สำนักงานให้การต้อนรับคณะจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตร ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้แก่1. H.E. Eng. Ahmed Saleh A. Alkhamshi, deputy Minister for Agriculture from the Ministry of Environment, Water and Agriculture of the Kingdome of Saudi Arabia (MEWA)2. Alballaa, Ahmed Rashid M, President of the Saudi Aquaculture Society3. Alyousef, Alian Yousef A, International Relations Departmentและคณะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย ได้แก่ 1. K.Sirirueangchai Singhtothong, Policy & Plan Analyst2. K.Bundit Chomkularp, Veterinarianโดยวัตถุประสงค์ในการเยือนครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการขอรับรองฮาลาลในประเทศไทย โดยรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ให้ข้อมูลว่าการรับรองฮาลาลเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศวฮ. เป็นหน่วยงานที่ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลในการสนับสนุนกระบวนการรับรองฮาลาลของไทยเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ทางคณะจากซาอุฯ ได้สอบถามถึงการให้การรับรองฮาลาลในสัตว์ปีก และสัตว์น้ำ ว่าไทยเราได้มีการตรวจสอบและรับรองสภาพฮาลาลตลอดห่วงโซ่เลยหรือไม่ เช่น อาหารสัตว์ น้ำ สถานที่เพาะเลี้ยง วัคซีน และอื่นๆ จนถึงขั้นตอนการเชือด และส่งออก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. แจ้งทางคณะให้ทราบว่าไทยเรารับรองแค่กระบวนการเชือดและส่งออก มาตรฐานและการรับรองจากต้นน้ำ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ โดยฝากข้อสังเกตนี้ผ่านเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรของไทย ที่ติดตามคณะมาด้วย เพื่อแจ้งต่อคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรมาตรฐานฮาลาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้ทราบต่อไป เพื่อให้มีรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ด้วย ในโอกาสนี้ ทางคณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและชื่นชมในพันธกิจที่ผ่านมาของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #ซาอุดีอาระเบีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *