ในชีวิตนึงสิบปีจะมีสักกี่ครั้งเชียว

10 ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา 10 ปีที่สอง หมดไปกับการศึกษาเรียนรู้ 10 ปีที่สามหมดไปกับการทำงานและใช้ชีวิต 10 ปีที่สี่ หมดไปกับการสร้างฐานะและครอบครัว 10 ปีที่ห้า หมดไปกับการลงหลักปักฐานเตรียมส่งต่อรุ่นต่อไป 10 ปีที่หกหมดไปกับการดูแลสุขภาพกายใจ หากมีอายุขัย 70 ปี สิ่งที่พบใน 10 ปีสุดท้าย คือการคิดทบทวนผลงานที่ผ่านมา สุขหรือทุกข์ คุ้มค่าหรือไร้ค่าอยู่ที่ 10 ปีสุดท้ายนี่เองแต่ละ 10 ปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทำสิ่งมากมาย หลายสิ่งไม่ได้ทำ แต่วันเวลาไม่หวนกลับมาอีกแล้วเวลา 10 ปีหลังที่ผ่านไปใช้แลกกับงานและเงินเก็บสะสมไว้ โดยงานและเงินใช้แลกเวลากลับมาไม่ได้ ลองทบทวนดูว่าเวลาที่ผ่านไปใช้คุ้มค่าบ้างไหม ทบทวนใน 10 ปีสุดท้าย สิ่งที่พบคืองานและเงินที่ใช้เวลาแลกมา ถึงวันหนึ่งกลับไร้ความหมาย สิ่งที่ยังประโยชน์ต่อผู้อื่นต่างหากที่ยังทรงคุณค่าตราตรึงอยู่ เป็นคุณค่าเพื่อผู้อื่นจะได้ถ่ายทอดคุณค่าที่ว่านั้นต่อๆไปสร้างคุณค่าต่อผู้อื่นและสังคมได้เช่นนี้ 10 ปีสุดท้ายจะไม่มีวันหวนเสียดายวันเวลาแต่ละ 10 ปีที่ผ่านไปเลย(ขอขอบคุณต้นฉบับซึ่งเป็นของใครไม่ปรากฏ ขอแต่งเติมตามที่คิดเพียงเท่านั้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *