ใกล้รอมฎอน สำหรับเพื่อนมุสลิม

ใกล้รอมฎอน สำหรับเพื่อนมุสลิม ขอทบทวนเรื่องประโยชน์ของการละหมาดกันหน่อย ช่วงเก็บตัวอยู่กับบ้าน ลองทำดูเพื่อสุขภาพ บทความนี้ นำเสนอมาแล้วในวันที่ 1 เมษายน 2020 ลองอ่านกันใหม่Social Distancing โอกาสดีสำหรับการละหมาดเพื่อสุขภาพช่วงที่ทุกคนถูกกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ไปไหนมาไหนไม่ได้ตามมาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เสียงหนึ่งที่บ่นกันมากคือไม่รู้จะ #ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค กันอย่างไร ในที่นี้ขอเสนอเฉพาะมุสลิมคือ #การละหมาด ที่มีข้อมูลยืนยันว่าช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้ โดยละหมาดในที่นี้เป็นการละหมาดตามแนวทางของท่านศาสดามุฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮวะซัลลัม ลองมาดูกันดูงานวิจัยกันก่อน ดร.โจลี บุคสแปน (Jolie Bookspan) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายชาวอเมริกัน เขียนในวารสาร Healthline.com เดือนมิถุนายน ค.ศ.2007 ไว้น่าสนใจว่าคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเมื่อนั่งบนพื้นไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้แม้ใช้มือช่วยพยุงก็ตามแสดงถึงความอ่อนแอของกล้ามเนื้อขาและข้อเข่าแก้ไขได้โดยฝึกลุกขึ้นยืนจากท่านั่งบนพื้นทุกวัน เธอพบว่าในอิสลามมีการฝึกปฏิบัติเพื่อลุกขึ้นยืนผ่านการละหมาดทุกวันอย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง การละหมาดจึงนับเป็นการออกกำลังกายทางเลือกที่สมควรแนะนำดร.ฆาซัล กัมรัน (Ghazal Kamran) นักกายภาพบำบัดแห่งโรงพยาบาล Al Ain สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รายงานไว้ในวารสาร J Nov Physiother Rehabil วอลุ่ม 2: 043-053 ค.ศ.2018 ว่าการละหมาดในอิสลามมี 5 เวลา แต่ละเวลาประกอบด้วย 2-4 รอกะอัต (Rak’ah) หรือรอบโดยใช้เวลารอบละ 3-12 นาที ในแต่ละรอกะอัตประกอบด้วย 7-9 ท่ามีตั้งแต่ยืนตรง ยกมือเสมอหู (Takbir) ยืนกอดอก (Qayyam) โค้ง (Ruku) ยืดตัวตรง หมอบกราบ (Sujud) นั่งทับส้นเท้า (Tashahud) ลุกขึ้นยืนจากท่านั่งรวม 17 รอกะอัตต่อวัน นอกจากนี้ศาสดานบีมูฮำมัด (ซ.ล.) ยังเพิ่มการละหมาดเป็น 29-50 รอกะอัตต่อวันการละหมาดภาคบังคับ (ฟัรฎู) มี 17 รอกะอัตต่อวัน คือ 2 ก่อนเช้า (ซุบฮิ) 4 เที่ยง (ดุฮฺริ) 4 บ่าย (อัสริ) 3 เย็น (มัฆริบ) และ 4 ค่ำ (อิชา) ท่านศาสดายังละหมาดที่ไม่บังคับอันเกี่ยวเนื่องกับการละหมาดบังคับ (สุนนะฮฺรอวาติบ) อีก 12 รอกะอัต คือ 2 ก่อนซุบฮิ 4 ก่อนดุฮฺริ 2 หลังดุฮฺริ 2 หลังมัฆริบ 2 หลังอิชา รวมเป็น 29 รอกะอัต ละหมาดไม่บังคับแบบสมัครใจ (สุนนะฮฺนัฟลฺ) อีก 10 รอกะอัต คือ 4 หลังดุฮฺริ 2 ก่อนอัสริ 2 ก่อนมัฆริบ 2 ก่อนอิชารวมเป็น 39 รอกะอัตต่อวัน ในหลายกรณีท่านยังละหมาดไม่บังคับแบบสมัครใจชนิดนอกเวลาอีกคือ 2 ยามสาย (ดุฮา) 8 ยามค่ำคืน (กิยามุลลัยลฺ) และ 1 ละหมาดคี่ (วิตรฺ) รวมทั้งสิ้น 50 รอกะอัตดร.จาเซ็ม รอมฎอน อัลคันดารี (Jasem Ramadan Alkandari) มหาวิทยาลัยคูเวต พบว่าการละหมาดใช้พลังงานโดยเฉลี่ย 4.71 กิโลแคลอรีต่อรอกะอัต ละหมาด 29-50 รอกะอัตใช้พลังงาน 136.6-235.5 กิโลแคลอรีเท่ากับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกขนาดกลางนาน 17-30 นาที การละหมาดให้ข้อดีโดยกระจายการใช้พลังงานไปตลอดวัน ขณะที่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเน้นไปที่การทำงานของปอดและหัวใจ การละหมาดใช้พลังงานทั้งร่างกายร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น แถมยังให้ประโยชน์ทางด้านจิตใจจากการตั้งสมาธิเพิ่มเติมเข้าไปอีก นี่คือประโยชน์เต็มๆของการละหมาด ลองฝึกกันดู ได้ทำแล้วจะติดใจจนต้องทำกันตลอด #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *