โลกแคบๆที่ริยาฎ ซาอุดีอาระเบีย

เดินดูของแบรนด์เนมกันเล่นๆที่ Kingdom Tower อาคารสูงสุดของเมืองริยาฎเจอคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอของกลุ่มซีพีพร้อมทีมงาน ซึ่งเดินทางมาสมทบกับทีมของเรา คุยกันเรื่องตลาดฮาลาลในตะวันออกกลาง แจ้งคุณศุภชัยไปว่าทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยวางระบบ HAL-Q ให้กลุ่มโรงงานอาหารในเครือของซีพีมากถึง 7 โรง ภาพจากซ้าย คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมต.เกษตรและสหกรณ์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอซีพี ผมเอง ดร.กฤษณะ วจีไกรลาส สภาหอการค้า ดร.ยุทธ ทีมงานซีพี #ดรวินัยดะห์ลัน, #drwinaidahlan, #cpgroup, #ศุภชัยเจียรวนนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *