โรคอ้วนมีจำนวนมากขึ้นทุกวันในประเทศไทย

คนอ้วนถึงขนาดเป็นโรคอ้วนมีจำนวนมากขึ้นทุกวันในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก เป็นโรคอ้วนแล้ว ผลที่ตามมาคือโรคเมแทบอลิก เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด อินสุลินสูงในเลือด ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง สารพัดสารพัน ทำให้เสียชีวิตง่ายขึ้นจากโรคระบาดโก-วิด แต่ก่อนเข้าใจว่าโรคอ้วนเป็นผลจากการบริโภคมาก มาวันนี้รู้แล้วว่าปัญหาหลักมาจากน้ำตาลฟรุคโตส ไม่ใช่จากผลไม้ แต่เป็นฟรุคโตสจากน้ำตาลทรายและไซรัปฟรุคโตสหรือ HFCS ปัญหาเกิดได้อย่างไร กลไกเป็นไปในลักษณะไหน ดร.วินัยที่ศึกษาวิจัยเรื่องนี้มานานนับสิบปีจะมาเล่าให้ฟัง คอยติดตามกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *