โรคอ้วนก่อปัญหาสมอง

รู้กันอยู่ว่าโรคอ้วนก่อโรคเบาหวานประเภทที่สองหรือเบาหวานในผู้ใหญ่ ก่อนจะนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าก่อปัญหาสมองด้วยหรือเปล่า เพียงแต่ทีมแพทย์เคยตั้งข้อสงสัยไว้ มาครั้งนี้กลาง ค.ศ.2022 นักวิจัยจากจีนร่วมกับออสเตรเลียทำการศึกษาในหนูทดลองได้ข้อสรุปออกมาชัดเจนว่าโรคอ้วนเรื้อรังก่อผลกระทบต่อจิตประสาทนำไปสู่โรคทางสมองสารพัด ทั้งความจำเสื่อม พฤติกรรมเปลี่ยน เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล ไปจนถึงอัลไซเมอร์ นี่คือคำเตือนให้ระวังโรคอ้วนกันให้มากขึ้น นักวิจัยสรุปไว้อย่างนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ทีมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับทีมคณะแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอะเดลเลด ออสเตรเลีย ร่วมกันทำวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Metab Brain Dis เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2022 โดยให้หนูทดลองกลุ่มหนึ่งกินอาหารไขมันสูงนาน 30 สัปดาห์เทียบกับกลุ่มปกติ เริ่มการศึกษาตั้งแต่หนูอายุแปดสัปดาห์ ทำการตรวจสอบปริมาณอาหาร น้ำหนักตัว และระดับกลูโคส ตามช่วงเวลาต่างๆ ควบคู่ไปกับการทดสอบความทนทานต่อกลูโคสและอินซูลิน และความผิดปกติของการเรียนรู้ของหนู ผลการศึกษาพบว่าหนูที่กินอาหารไขมันสูงมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาก เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน เกิดเบาหวานและเริ่มมีพฤติกรรมผิดปกติเมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารปกติ ในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อทำการทดสอบหนูที่ดัดแปลงพฤติกรรมให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ ผลของการให้อาหารไขมันสูงพบว่าเกิดความผิดปกติของการรับรู้และพบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในสมอง โดยขนาดของสมองมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เคยมีรายงานในคนอ้วนว่าเสี่ยงที่จะเกิดโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 หากมีโรคเบาหวานร่วมด้วยความเสี่ยงจะเพิ่มเป็นสองเท่า ดังนั้น อาหารไขมันสูงจึงไม่ใช่เพียงก่อโรคอ้วนเท่านั้น ยังเสี่ยงต่อเบาหวานและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองอีกต่างหาก ผลการวิจัยครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนทั่วโลก โดยเน้นย้ำว่าโรคอ้วนนอกจากก่อโรคเบาหวานแล้วยังนำไปสู่การลดความสามารถในการรับรู้ กระทั่งเกิดโรคอัลไซเมอร์ และความผิดปกติทางจิตอื่นๆ จึงขอให้ระวังกันไว้หน่อย #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #โรคอ้วนกับอัลไซเมอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *