แล็ค-เพ (Lac-Phe) กรดอะมิโนจากการออกกำลังกายที่ช่วยลดโรคอ้วน

รู้กันมานานว่าการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยลดน้ำหนักตัวรวมทั้งโรคอ้วนได้ เหตุผลที่ได้ฟังกันบ่อยคือการออกกำลังกายช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานทำให้ไขมันสะสมในร่างกายได้น้อยลง ทว่านั่นไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียว เชื่อกันว่ายังมีอีกหลายปัจจัยซึ่งเป็นผลให้หลายทีมวิจัยในโลกช่วยกันค้นคว้าเพื่อหาคำตอบเดือนมิถุนายน 2022 มีงานวิชาการชิ้นสำคัญตีพิมพ์ในวารสาร Nature โดยทีมวิจัยจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ (Baylor College of Medicine) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) สหรัฐอเมริกา รายงานว่าทางทีมสามารถระบุโมเลกุลที่ร่างกายผลิตขึ้นระหว่างการออกกำลังกาย โมเลกุลที่ว่านี้ช่วยให้การบริโภคอาหารลดลงกระทั่งช่วยลดโรคอ้วนในหนูทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค้นพบนี้ช่วยสร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยาระหว่างการออกกำลังกายกับความหิวได้ดีขึ้น โดยสรุปคือการออกกำลังกายเป็นประจำนอกจากจะช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานแล้วยังช่วยควบคุมความอยากอาหารได้อีก ผ่านทางกลไกของกรดอะมิโนพิเศษบางชนิดในการทดลอง ทีมวิจัยทำการวิเคราะห์สารประกอบต่างๆในเลือดของหนูทดลองที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งอย่างหนักบนลู่ทดลอง ผลการศึกษาทีมวิจัยตรวจพบโมเลกุลของกรดอะมิโนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างแลคเตท (Lactate) ซึ่งสร้างขึ้นจากการออกกำลังกายที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อล้ากับฟีนิลอะลานีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่สลายมาจากกล้ามเนื้อส่งผลให้เกิดการสร้างกรดอะมิโนดัดแปลงที่มีชื่อว่า “แล็ค-เพ” (Lac-Phe) เมื่อศึกษาในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคอ้วนจากการกินอาหารไขมันสูง ปรากฏว่าเมื่อให้หนูได้รับแล็ค-เพปริมาณสูง หนูลดการกินอาหารลงถึง 50% โดยไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการใช้พลังงานของหนูเลย ผลคือน้ำหนักตัวหนูลดลงซึ่งเป็นผลจากการสูญเสียไขมันในร่างกาย นอกจากนี้เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคสยังดีขึ้นอีกต่างหาก สิ่งที่นักวิจัยพบเพิ่มเติมคือหากทำให้ร่างกายหนูขาดเอนไซม์ CNDP2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตแล็ค-เพ น้ำหนักตัวของหนูกลุ่มนี้ไม่ลดลงหลังการออกกำลังกายเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังพบว่าระดับแล็ค-เพในเลือดของม้าแข่งและมนุษย์สูงขึ้นหลังการออกกำลังกายแสดงว่าแล็ค-เพเป็นกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายจริงการค้นพบแล็ค-เพครั้งนี้ ทีมวิจัยคาดหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจะสามารถพัฒนายาแลค-เพเพื่อใช้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้ คนเหล่านั้นเมื่อไม่ได้ออกกำลังกายย่อมมีปัญหาเกิดโรคต่างๆตามมา ดังเช่น โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ หรืออาการอื่นๆ แลค-เพจึงอาจใช้เป็นยาสำหรับผู้ป่วยที่ขาดการออกกำลังกายก็ได้ #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #แล็คเพ, #Lacphe, #ออกกำลังกายลดโรคอ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *