แนวทางปฏิบัติของมุสลิมช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19

ขอขอบคุณสำนักจุฬาราชมนตรีที่ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับมุสลิม ขอให้เพื่อนๆที่เป็นมุสลิมนำไปใช้ประโยชน์ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *