แคโรทีนอยด์ (เบต้าแคโรทีน ไลโคปีน ลูทีน ซีแซนทิน) กับสุขภาพของดวงตา

งานวิจัยทางการแพทย์ประเภทนิพนธ์ปริทรรศน์ (Review articles) ซึ่งหมายถึงการนำบทสรุปจากงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งจำนวนมากมาสรุปในเชิงวิชาการ ผู้นิพนธ์จำต้องรอบรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ไม่มีอคติ ลองไปดูงานนิพนธ์ปริทรรศน์เรื่องสารแคโรทีนอยด์ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน ลูทีน ซีแซนทิน กับกลไกที่สารกลุ่มนี้เข้าไปมีผลต่อสุขภาพและการป้องกันโรคของดวงตา ผู้นิพนธ์นำโดย Fatima Tuj Johra จากมหาวิทยาลัย North South University บังคลาเทศ ตีพิมพ์ในวารสาร Antioxidants (Basel) เดือนตุลาคม ค.ศ.2020 ใครสนใจลองไปหาอ่านดู ก่อนอื่นต้องรู้จักสารแคโรทีนอยด์กันก่อน สารกลุ่มนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่ละลายในไขมัน พบในรูปเม็ดสีในผักและผลไม้ ในธรรมชาติมีสารแคโรทีนอยด์อย่างน้อย 600 ชนิด โดยประมาณ 20 ชนิด ซึ่งรวมถึงเบต้าแคโรทีน อัลฟ่าแคโรทีน ไลโคปีน ลูทีน ซีแซนทีน เมโซซีแซนทีน คริปโตแซนธิน พบได้ในเลือดมนุษย์ แสดงบทบาทต่อสุขภาพและการป้องกันโรคโดยทำหน้าที่ทางสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาตั้งแต่วัยทารกในครรภ์จนถึงผู้ใหญ่ รู้กันอยู่ว่าเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างที่สำคัญคือการมองเห็น ในดวงตา จอประสาทตา เลนส์ตาของมนุษย์อุดมไปด้วยสารแคโรทีนอยด์ ได้แก่ ลูทีน ซีแซนทิน เมโซซีแซนทิน และไลโคปีน ซึ่งเรียกรวมกันว่า แซนโธฟิลส์ในมาคูลา (macular xanthophylls) ซึ่งเป็นบริเวณที่เห็นภาพชัดบนจอประสาทตา สารแคโรทีนอยด์กลุ่มนี้ช่วยรักษาสุขภาพดวงตาและป้องกันโรคตาได้โดยแคโรทีนอยด์ในดวงตาจะช่วยดูดซับแสงกลุ่มสีน้ำเงินหรือสีฟ้าจากบริเวณที่มองเห็น (ความยาวคลื่น 400-500 นาโนเมตร) ช่วยปกป้องจอภาพเรตินาและเลนส์จากความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสแสง สารตามธรรมชาติเหล่านี้ยังทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระที่เกิดจากปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาที่สร้างความเสียหายต่อเลนส์ตาและจอประสาทตา สารกลุ่มนี้จึงช่วยปกป้องดวงตาจากความเครียดที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidative stress) การตายของเซลล์ (Cell apoptosis) ความผิดปกติของไมโทคอนเดรีย และการอักเสบ (inflammation) จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของดวงตา นิพนธ์ปริทรรศน์ชิ้นนี้อธิบายกลไกการทำงานของสารแซนโทฟิลล์ อันได้แก่ ลูทีน ซีแซนทิน และเมโซซีแซนทิน ในจอประสาทตา ช่วยป้องกันโรคตา เช่น ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อมจากอายุ (ARMD) ภาวะเบาหวานขึ้นตา (diabetic retinopathy) มีการกล่าวถึงการศึกษาในสัตว์แบบพรีคลินิกรวมถึงการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ งานนิพนธ์ปริทรรศน์ชิ้นนี้ยืนยันว่าสารแคโรทีนอยด์กลุ่มนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคของดวงตาได้จริง ใครสนใจลองไปหาอ่านกันดู #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #แคโรทีนอยด์กับสุขภาพดวงตา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *