เห็นนิวไฮผู้ติดเชื้อในประเทศไทยวันนี้อย่าเพิ่งเครียด

เห็นนิวไฮผู้ติดเชื้อในประเทศไทยวันนี้อย่าเพิ่งเครียด มาเลเซียวันเดียวกันสาหัสกว่าไทยเกือบสองเท่า อินโดนีเซียหนักหนาสม่ำเสมออย่างนี้มาหลายเพลาแล้ว คนเมียนมาร์กับคนเวียตนามวันนี้คงตระหนกกับตัวเลขไม่ต่างจากคนไทย คล้ายเป็นเวฟกระฉูดขึ้นทั่วอาเซียนและทั่วโลก สิ่งที่ต้องมีเวลานี้คือ สติ ต้องร่วมมือกันช่วยทีมสาธารณสุขและแพทย์ ยอดผู้ป่วยวันนี้เกิด 200,000 ไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *