เศรษฐกิจฮาลาล (Halal Economy) ในโลกที่แยกส่วน (Decoupling) ตอนที่ 4

เขียนเรื่อง “เศรษฐกิจฮาลาล (Halal economy) ในโลกที่แยกส่วน (Decoupling)” ไว้สามตอน จากนั้นหยุดไปเสียเฉยๆ เนื่องจากมีหลายภารกิจเข้ามารบกวน เวลานี้มีหลายเหตุผลที่ทำให้เชื่อได้ว่ารัสเซียที่เขียนเน้นไว้นั้นจะกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ในสถานการณ์โลกที่แยกส่วน โลกที่สหรัฐอเมริกาเคยเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จนับแต่สิ้นสุดมหาสงครามโลกครั้งที่สอง ไม่ว่าจะเป็นการทหาร การเมือง การเทคโนโลยี การเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้กระทั่งศิลปะวัฒนธรรม ผ่านไปไม่ถึงร้อยปี เวลานี้สหรัฐอเมริกากำลังถูกท้าทายด้วยมหาอำนาจใหม่อย่างจีนและรัสเซีย ดังนั้น เมื่อมีโอกาสได้รู้จักรัสเซียเพิ่มเติม ก็น่าจะเรียนรู้ไว้ย่อมดีกว่ามิใช่หรืออย่างที่บอกไว้แต่ต้นว่ารัสเซียเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับโลกตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกามานานนับสิบปีแล้ว รัสเซียรู้เหมือนที่จีนรู้ว่าหากขัดแย้งกับสหรัฐอเมริกา ต้องพร้อมที่จะขัดแย้งกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาโต้ (NATO) และอียู (EU) ดังนั้นเมื่อรัสเซียเลี่ยงสงครามในรูปแบบกับยูเครนที่หนุนหลังโดยโลกตะวันตกไม่ได้ รัสเซียตระหนักทันทีว่าสงครามกับโลกตะวันตกและพันธมิตรจำนวนรวมกันมากกว่า 45 ประเทศได้เริ่มแล้ว ช่วงเวลาการเตรียมตัวก่อนหน้านั้น รัสเซียจึงเร่งหาเพื่อนเพื่อไม่ให้ถูกโดดเดี่ยว ในกรณีที่กำลังเขียนถึงนี้คือกลุ่มชาติมุสลิม 57 ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การโอไอซี (OIC) โดยใช้เรื่องเศรษฐกิจฮาลาล (Halal Economy) เป็นสะพานเชื่อมอันเป็นที่มาของงาน Russia-Islamic World Kazansummit ที่ผมมีโอกาสเข้าไปร่วมในครั้งนี้ก่อนจะเขียนถึงงาน ขอแนะนำชุมชนมุสลิมในรัสเซียเสียก่อน ตามรายงานของ Sheikh Rawil Gaynetdin ผู้นำมุฟตีใหญ่หรือจุฬาราชมนตรีแห่งรัสเซีย ชุมชนมุสลิมในรัสเซียเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนถึง 25 ล้านคน หรือร้อยละ 17 ของประชากรรัสเซียทั้งประเทศ ชุมชนมุสลิมในรัสเซียแตกต่างจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปนั่นคือเป็นชุมชนพื้นเมืองในพื้นที่ไม่ใช่ผู้อพยพ ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าคนรัสเซียส่วนหนึ่งรับอิสลามเป็นศาสนาของตนเองมานานนับพันปีแล้ว งาน Russia-Islamic World Kazansummit 2022 เอง ใช้ปีนี้เป็นวาระเฉลิมฉลอง 1,100 ปีของการที่ศาสนาอิสลามเข้ามาในรัสเซียเสียด้วยซ้ำGaynetdin ให้ข้อมูลว่าในอีกไม่นานมุสลิมในรัสเซียจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของประชากร เติบโตรวดเร็วที่สุดในยุโรปด้วยสองปัจจัยหลัก ได้แก่ อัตราการเกิดที่สูงในครอบครัวมุสลิม และการอพยพเข้ามาของมุสลิมจากเอเชียกลางซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเดิม มุสลิมเหล่านี้มีความผูกพันกับมุสลิมเดิมในรัสเซียจะว่าสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มเดียวกันก็ไม่ผิด จะว่าเป็นกลยุทธของรัสเซียยุคใหม่ที่จะทำให้ประเทศในโลกมุสลิมทั้งหลายได้รู้สึกว่ารัสเซียคือพวกพ้องของตนเองหรือไม่ นั้นเกินที่จะคาดเดา #drwinaidahlan, #ดรวินัยดะห์ลัน, #russiaislamicworld, #russiahalalexpo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *