เว็บบินาร์ (Webinar) ประชุมนานาชาติออนไลน์

เช้านี้ 16 พฤษภาคม 2020 ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการนานาชาติออนไลน์ในงานประชุมชื่อ International Webinar on Halal ผู้จัดคือสมาคมผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (the Association of Experts and Lecturers of the Republic of Indonesia (ADRI) วิทยากรมาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไนและประเทศไทยคือผม มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน การสัมมนาเป็นเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของโรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่ออุตสาหกรรมฮาลาล” (Prospects and Challenges of Halal Industry during The COVID-19 Pandemic)ผมได้รับเชิญไปบรรยายต่างประเทศบ่อย ทว่านับตั้งแต่การระบาดไปทั่วโลก (Pandemic) ของโรคโควิด-19 ที่เกิดจากเจ้าไวรัสตัวกระจิ๋วที่ชื่อ SARS CoV2 ผมก็ไปไหนไม่ได้ ทว่าวิกฤติกลายเป็นโอกาส เดี๋ยวนี้เรารู้จักการทำงานจากบ้าน (work from home) การประชุมออนไลน์ สั่งงานออนไลน์ สั่งอาหาร สั่งสินค้าออนไลน์ โลกเชื่อมกันรวดเร็วขึ้นทางด้านการติดต่อสื่อสาร ทว่าระบบการผลิตที่โลจิสติกส์เคยทำให้สามารถแยกส่วนการผลิตไปทั่วโลกกลับเกิดสภาพ deglobalization โลกาภิวัฒน์ล่มสลายกลายเป็นท้องถิ่นภิวัฒน์ (localization) ขึ้นมาเสียเฉยๆ โรคระบาดสร้างปัญหาด้านหนึ่ง สร้างโอกาสอีกด้านหนึ่งจริงๆการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วิทยากรอยู่ในประเทศตนเอง แต่ตั้งวงกันที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ผู้ร่วมฟังส่วนใหญ่ไปรวมกันอยู่ที่ Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo อีกส่วนหนึ่งออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เข้ามาร่วม เป็นการประชุมนานาชาติที่ประหยัดงบประมาณไปได้มาก โรคโควิด-19 เป็นคล้ายเอนไซม์ช่วยเร่งกระบวนการทางด้านนี้เร็วขึ้น และเรื่องนี้จะกลายเป็นทิศทางการประชุมนานาชาติในอนาคต ไม่เท่านั้นพวกเรามีแผนที่จะจัดงานเอ็กซโปออนไลน์กันเลยด้วยซ้ำการประชุมนานาชาติออนไลน์ที่เรียกชื่อกิ๊บเก๋ว่า “เว็บบินาร์” (webinar) โดยเอาคำสองคำคือ Web กับ Seminar มาสมาธิกัน จะได้บรรยากาศอย่างไร ผมจะนำมาเล่าให้ฟัง (เขียนให้อ่าน) รอติดตามก็แล้วกันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *